Familieeide selskaper.

Virksomheter må profesjonaliseres uavhengig

Virksomheter må profesjonaliseres uavhengig av eierstrukturen. Ofte møter vi familieeide selskaper hvor det hersker stor forvirring om styrearbeid, forholdet mellom styret og administrasjonen, styremedlemmer som også har rolle i daglig drift,  daglig leder er frustrert og mister autoritet fordi eiere og styremedlemmer jevnlig blander kort og hatter.

Effekten av dette er redusert verdiskapning i selskapet, frustrert administrasjon og ledelse, medarbeidere som er usikre på hvem de egentlig skal lyttet til, og et hvert forsøk på å rydde opp i disse  flokene ender i meningsløse diskusjoner i styremøtene når detaljer om daglig drift er hovedinnholdet og det forekommer få eller ingen strategi eller overordnede drøftinger.

Spørsmålene er; Hva er best for aksjonærenes verdier? Hva er best for organisasjonen, ledelsen og alle ansatte? Det enkle svaret er at dette henger sammen – det som er best for organisasjonen, ledelsen og de ansatte er best for aksjonærverdiene.

Utfordringen er å få eiere/styremedlemmer til å ta konsekvensene av det.

Vi har lang erfaring fra slike prosesser, og vår erfaring til sier at når bildet klargjøres faller beslutningene på plass. Det er om å gjøre å våge å tegne bildet klart nok.

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA