Styret som team

Over tid har det vært lite fokus på styret….

Over tid har det vært lite fokus på styret som et arbeidsfellesskap. Vi vet fra styre-evalueringer at det er liten systematisk sammensetning av styrer basert på medlemmenes kompetanser og potensial for å bidra til virksomhetens verdiskapning.

Men med sterk fokus på styret som en særlig viktig del av virksomhetens utvikling, er det stadig bedring i styresammensetninger. Vi opplever jevn pågang for å skaffe relevante kandidater til styrer.

På de siste års «Styredager», i nord og i sør, er det klare innlegg fra erfarne styregrossister og fra akademia med kompetanse på innholdet i norske styrerom, at styrene omtrent ikke i det hele tatt arbeider med å utvikle sin arbeidsform. Det trekkes paralleller til lederteam og teamutvikling og spørsmålet som stilles er «Burde ikke dette vært gjort også for styrene?». Svaret er et absolutt «Ja».

Aksjeloven og God eierstyring (CG) legger vekt på styret som styringsansvarlig for et aksjeselskap, det samme finner vi i styrer ut over aksjeselskaper. At styrene har en særdeles viktig oppgave og klart påvirker verdiskapningen i virksomheten er hevet over tvil. Da blir effekten av arbeidet i styret, både i styrerommet og det samspillet som foregår mellom styremedlemmer utenfor styrets møtepunkter, et viktig området å fokusere på.

Vi bruker samme metodiske tilnærming som på utviklingen av lederteam, prosess og testverktøy, strategiske samspillsøvelser, dialog trening, personlighetsprofiler, hvor målsettingen er å skape et team som kontinuerlig forbedrer sine prestasjoner i styrerollen.

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA