Strategiprosesser

Vi fasiliterer gode strategiprosesser....

Vi fasiliteter gode strategiprosesser for lederteam og for styrer. Det vi ikke gjør er å utforme og beslutte strategiene. Det gjør styret og ledelsen.

Det er interessant å drøfte grensesnitt og arbeidsprosess mellom styret og administrasjonen og ledelsen i overordnede mål og strategiprosesser.  Styret setter ofte retning og formulerer mål og ambisjon for selskapet, og gir administrasjon og ledelse i oppgave å fremskaffe grunnlag for strategiske overordnede drøftinger i styret.

Våre erfaringer er at slike prosesser har for lite faktabasert grunnlag og analyser som fundament. Det blir ofte gode diskusjoner om meninger og syn på ståsted og fremtid, men uten tilstrekkelig fundament blir det fort lite substans. (Vi oppfordrer til å lese boken «Hard facts, Dangerous half-truths and total nonsence» av Jeffrey Pfeffer.)

Vi er tilretteleggere for prosessene, vi har ansvaret for strategisamlinger, og vi oppsummerer materialet. Derfra er det administrasjon og ledelse som jobber ut materialet til neste samlingspunkt. Vi kan bistå i dette arbeidet, og vi kan utarbeide analysemateriale.  Men vi skriver ikke utkast eller forslag til strategidokumenter. Det må formuleres i språk og innhold av de som skal realisere planer og mål.

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA