Kultur eller Natur

Fokus på verdier og kultur er absolutt.....

Fokus på verdier og kultur er absolutt nødvendig. Det kan ikke velges bort. Kulturen utvikler seg uansett, styrt eller ikke.

Hva er det motsatte av kultur? Jo, det er … Natur! Og hvordan er det i naturen? Det er frodig og vakkert, det vokser vilt og uhemmet, dyrene holder på med sitt, det er «spis eller bli spist», osv.

Effektive ledere skaper fremragende resultater over tid. De jobber med utvikling av verdibasert kultur i hele organisasjonen. Det er ett sett med positive og enkle kjøreregler, som gjelder for alle. Uansett personlighet eller situasjon. De følges opp, gjøres tydelige og forståelige, de snakkes om i hver enhet og alle lederne har et eget ansvar for å følge opp dette i sine enheter.

Snart blir dette et fokusert område hvor alle vil bidra, fordi det er positivt og oppleves rettferdig og kanskje mest av alt – det er rett og slett god folkeskikk å behandle alle som likeverdige. Det er akkurat det felles verdier og kulturbeskrivelser gjør. Prosessene er i seg selv ganske enkle, det handler om å finne verdi og kultur-kjernen i en virksomhet, det som skaper den gode organisasjonen. Noen ganger skapes det nye begreper som beskriver delvis det vi har, men som går litt lengre i å beskrive noe vi ønsker å være, en gang i fremtiden.

Vi tror ikke på omfattende, svulstige, ordgytende og evigvarende prosesser med konsulenter som løper rundt med flippoverark til over øra.

Vær konkret, vær realistisk og ambisiøs, og mest av alt – vær jordnær og folkelig!

 

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA