Utvikling av Lederteam

Forskning på norske lederteam viser at…

Forskning på norske lederteam viser at det er betydelig potensial å hente ut ved å gjennomføre kontinuerlig utvikling og måling av hvor effektivt lederteamet/lederteamene er i virksomheten. Det finnes i dag kun ett normert verktøy tilgjengelig i det norske markedet, EFFEKT utviklet av Henning Bang, prof UIO, og CUT-e som testleverandør. Vi er godkjente brukere av dette verktøyet.

Lederteam på topp eller mellomledernivå gjennomfører gjerne lederprogrammer eller lederutviklingsprosjekter. Ofte kan vi sette det i sammenheng med et behov som har oppstått; En særlig kontekst som er i endring, en utfordrende situasjon i virksomheten, eller en ny toppleder som har erfaring med den uvurderlige verdien av lederutvikling i kombinasjon med teamutvikling.

I slike prosjekter utvikler vi et innhold og en prosess for lederteamet og for den enkelte, hvor lederteamet blir en svært viktig arena for refleksjon og feedback, og trening på viktige lederferdigheter.

Det vi dessverre opplever for sjelden er toppledere som trener alle lederteamene når livet er på sitt beste og minst krevende. Det er noe i dette med å «Gjennomføre brannøvelser før det brenner». Det å sette dette i en struktur kan være krevende fordi det ikke er en konkret og «truende» situasjon vi må trene og forberede oss på.

Vi våger påstanden; Det mest verdiskapende tiltaket du som toppleder kan gjøre for den virksomhetene du har ansvaret for er å gjennomføre en tilpasset utviklingsprosess for lederteamet og enkeltmedlemmene i teamet.

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA