Samtalepartner for ledere.

Det å ha en ekstern fortrolig samtalepartner

Coach og Samtalepartner

Vi definerer coaching som et partnerskap med deg som kunde (fokusperson). Gjennom en tanke provoserende og kreativ prosess som inspirerer deg til å maksimalt utnytte ditt personlige og profesjonelle potensiale. Den som benytter oss kan forvente å oppleve nye perspektiver på personlige utfordringer og muligheter, utvidede tanke prosesser og beslutnings kompetanse, forsterket mellommenneskelig effektivitet og utvidet tro på å utføre deres valgte arbeids og livs roller.

Coaching skiller seg fra andre former for prosesser eller samtaler som feks veiledning, mentoring eller rådgivning ved at Aktøren (den som blir coachet) eier målene og prosessen og at coachen skal:

  • Utfordre og oppmuntre Aktøren til selvinnsikt og refleksjon
  • Gjennom dialog få frem Aktørens egne løsninger og strategier
  • Over tid sørge for at Aktøren er selv ansvarlig for gjennomføring av de valg som tas

Leder-Coach og Samtalepartner

Ledere flest har behov for noen utenfor egen organisasjon de kan samtale jevnlig med. Det å være i sin egen utviklingsprosess mener vi er helt nødvendig i lederrollen, og da trenger vi et speil - noen å spille "ball" med, en som kan bidra i tankeprosessene, som "ser" min verden utenfra og som kan stille spørsmål til forhold og situasjoner jeg selv ikke er bevisst på. Vi blir fartsblinde, spesielt i krevende situasjoner hvor tempoet øker.

Våre ledersamtaler bærer også preg av kunnskapsoverføring. Vi tar opp tema vi opplever lederen kommuniserer behov for å utvide sin kunnskap om. Ofte dreier dette seg om å forstå mennesker, kommunikasjon, atferd, verdier og kultur.

Fordi vi har omfattende virksomhetserfaring er vi også samtalepartnere på virksomhetskritiske spørsmål og tema, uten at vi blir rådgivere av den grunn.

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA