Prestasjonsledelse

Ledelse  av prestasjonsutvikling er….

Ledelse av prestasjonsutvikling er noe av det mest givende – og krevende – en leder kan drive med. Det er noen nøkkelfaktorer du som leder må være forberedt på:

  1. Sette konkret mål sammen med den medarbeideren det gjelder
  2. Tid og struktur for observasjon av medarbeideren i jobbutøvelsen
  3. Trene på evaluering og feedback, hvor medarbeiderens opplevelse vektlegges
  4. Så tilbake til pkt 1; Sette nye konkrete mål.

Vi bruker læringshjulet, eller Aksjonslæring om du vil, til dette, og vi utvikler i fellesskap en metode som passer for deg i din lederhverdag og lederstil.

En stort sett glemt men høyst nødvendig faktor for å lykkes med prestasjonsutvikling er; Repetisjon, repetisjon, repetisjon.

Denne formen for lederskap er paradoksalt nok ikke vurdert som særlig relevant for andre enn de som «tror på idretts-teknikker». Det er synd fordi mange ledere og medarbeidere utvikler seg særdeles fort når det legges inn i en struktur og et format som er tilpasset arbeidssituasjonen. Vi har fått jobbe med noen av de mest imponerende utviklingsprosesser hos ledere, medarbeidere og hele organisasjoner, og vår erfaring er at disse organisasjonene utvikler noe så sjeldent som en vinnerkultur.

Men så er det kanskje ikke helt stuerent å snakke om det. Vinnerkultur…

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA