Lederutviklingsprogrammer

Vi leder som de mennesker vi er.

Vi har gjennomført svært mange programmer med varighet fra 9 mnd til 3 år, med grupper fra 6 til 40 deltagere, i private selskaper og i offentlig sektor. I svært mange bransjer, i oppturer og nedturer, i kritiske situasjoner og sterk utvikling og vekst.

Felles for alle programmene er at de settes sammen ut fra den situasjon og den kontekst som oppdragsgiver befinner seg i.

Sentralt er Verdier og kultur, utvikling av ferdigheter hos lederne, og etablering av felles forståelse for ledelse i virksomheten. Vi utvikler "Lederplakater" og trener på atferd som understøtter den kultur og de verdier oppdragsgiver ønsker å styrke. Lederens identitet, verdier og holdninger, er grunnlaget for lederutøvelsen. Dette arbeider vi med gjennom programmene. Hva holder meg tilbake? Hva begrenser meg, og hvorfor? Den indre dialogen er ofte kritisk til et hemmende nivå. Den er et naturlig og godt korrektiv, men den går ofte for langt og setter lederen nærmest ut av stand til å respondere på en ønsket vis. Ros og anerkjennelse til medarbeidere og kollegaer er nesten utrolig vanskelig. For å si det med professor i prestasjonspsykologi Willi Railo sine ord «Når én nordmann roser en annen, er det vanskelig å se hvem av dem som har det verst». Det er en gave til lederutviklingen når ros og anerkjennelse blir en naturlig del av lederskapet. Ros mennesket, ikke utført oppgave! Om mulig er korrigerende feedback enda mer krevende. Tydelig, konkret, direkte, med positiv intensjon. I utallige samtaler med ledere er dette temaet oppe, ofte under overskriften «Vanskelige samtaler». Allerede der har vi gått feil; Vanskelig… hvem har sagt det, og hvem definerer hva som er vanskelig? Lederen eller den som får feedbacken.

Vi er helt sikre på at vi skaper positiv endring og at vi gjennom programmene medvirker til at våre oppdragsgivere utvikler mer effektiv ledelse.

Vi bidrar ofte og gjerne i samtaler med ledere som har ønsker for sin organisasjon, for sitt team, og som er usikre på hvordan de kan oppnå det de ønsker. Ta kontakt for en samtale om det.

Mer enn 1000 ledere har over årene vært gjennom lederutvikling hos oss. Det taler for seg selv.

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA