Kandidatvurdering og kvalitetssikring

Når oppdragsgivere har sine kandidater….

Når oppdragsgiver har gjennomført innledende fase med utlysning og førstegangs intervjuer, vil vi bidra i gjennomføring av kandidatvurdering og kvalitetssikring.

Vi gjennomfører en profilbeskrivelse basert på seleksjonskriterier, deretter besørger vi testgjennomføring med kandidatene av personlighetstester og evne- og ferdighetstester. Derpå vil vi intervjue kandidatene på grunnlag av seleksjonskriterier og intervjuguide, og gjennomgå testresultatene med kandidaten. Til slutt gjennomfører vi omfattende referansesjekk på kandidatene.

For hver finalekandidat skriver vi en Kandidatrapport som oppsummerer det materialet som er kommet ut av tester, intervju og referanser.

I noen tilfeller vil også oppdragsgiver ønske at vi fasiliterer finaleintervju med 2-3 kandidater, basert på Kandidatrapport og caseoppgaver som vi utformer for den enkelte stilling.

Enhver rekruttering har risiko i seg, på en rekke områder. Våre rekrutteringsprosesser vil alltid ha en risikovurdering på den innstilte kandidat, slik at oppdragsgiver kan følge opp disse områdene særskilt i en tidlig fase av ansettelsesforholdet med en konkret utviklingsplan.

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA