Styre rekruttering

Et verdiskapende styre er sammensatt…

Et verdiskapende styre er sammensatt basert på kompetanse og forutsetninger for å styrke virksomhetens utvikling. Altfor ofte opplever vi at styret er tilfeldig satt sammen, uten noen konkret evaluering av styremedlemmenes forutsetninger for å utgjøre en forskjell for virksomheten.

Vi har lang erfaring med å sette sammen styrer som skaper merverdi for virksomheten, ikke kun strategisk men også ved å bidra til den daglige verdiskapning gjennom operativ forståelse av virksomheten, gjennom relasjoner og nettverk.

Sammen med oppdragsgiver kartlegger og beskriver vi virksomheten og de utfordringer som vil være sentrale for det nye styret. Kompetansesammensetning, ønsket arbeidsform i styret, samt interne og eksterne rammebetingelser vil stå sentralt i kravspesifikasjonen som kandidatene vil bli vurdert mot.

Vi har omfattende nettverk og kilder til erfarne og kompetente styremedlemmer.

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA