Rekruttering til Offentlig sektor

Det er særskilte utfordringer knyttet til…..

Det er særskilte utfordringer knyttet til rekruttering til offentlig sektor.

Etter siste endring av Offentlighetsloven ble det skjerpet krav til unntak fra offentliggjøring på søkerlister. Dette skaper absolutte utfordringer for rekruttering av ledere til sektoren. Vi står i et dilemma, hvor krav til offentlighet kan betydelig redusere tilfanget av søkere og kandidater til særlig viktige stillinger i samfunnet.

Det å balansere prosessen og fremdrift for å unngå å miste særlig egnede kandidater i prosessen, og samtidig ivareta oppdragsgivers etterlevelse av offentlighetslovens intensjon, er vår oppgave og funksjon i denne delen av prosessen.

Vår metodiske prosess er kvalitetssikret gjennom mer enn 120 rekrutteringer til lederstillinger i offentlig sektor.

 

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA