Rekruttering

Våre kvalitetssikrede prosesser…..

Våre kvalitetssikrede prosesser er utviklet over mange år, hvor vi vektlegger objektive og analytiske metoder i utvelgelsesprosessen. Vår egen Seleksjonsmatrise er en sterk metodisk tilnærming til en kvalitetssikret og transparent seleksjonsprosess.

Prosessen

Vi bruker mye tid i startfasen av et oppdrag for å sette oss grundig inn i stillingen og oppdragsgiverens forventninger til ansettelsen. Vi utformer  et rekrutteringsdokument som beskriver innhold, forventninger, utfordringer og potensialet i stillingen.

Den mest omfattende delen er analyse av kandidatmarked, identifisering og kartlegging av kandidater, samt kontakte kandidater for innledende avklaring av relevant kompetanse og kandidatens motivasjon.

I noen tilfeller velger oppdragsgiver å selv gjennomføre den innledende del av prosessen. Da gjør vi utvelgelsesdelen gjennom vårt konsept – Kandidatvurdering og kvalitetssikring.

Tester

Vi gjennomfører alltid flere tester av kandidater ifm ansettelser. Vi vektlegger å bruke tester som er DNV-godkjente, og våre rådgivere er akkrediterte bruker på de enkelte testene.

Kandidatbase

Vår kandidatbase oppdateres kontinuerlig og gjennom vårt omfattende nettverk har vi god tilgang til kandidater. Vi følger meget strenge etiske regler i vårt arbeid innenfor rekruttering og all informasjon om oppdragsgiver og kandidater blir behandlet strengt konfidensielt hos oss.

 

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA