Tjenester

Rekruttering

Våre kvalitetssikrede prosesser…..

Lederutviklingsprogrammer

Vi leder som de mennesker vi er.

Utvikling av Lederteam

Forskning på norske lederteam viser at…

Rekruttering til Offentlig sektor

Det er særskilte utfordringer knyttet til…..

Lederens dilemma

Det å stå i endring og krevende prosesser er en leders oppgave og ansvar.

Kultur eller Natur

Fokus på verdier og kultur er absolutt.....

Styre rekruttering

Et verdiskapende styre er sammensatt…

Prestasjonsledelse

Ledelse  av prestasjonsutvikling er….

Strategiprosesser

Vi fasiliterer gode strategiprosesser....

Kandidatvurdering og kvalitetssikring

Når oppdragsgivere har sine kandidater….

Samtalepartner for ledere.

Det å ha en ekstern fortrolig samtalepartner

Styret som team

Over tid har det vært lite fokus på styret….

Langsiktig, strategisk rekruttering.

Lederens mest avgjørende prosesser over tid…

Når «uhellet» er ute

Å være leder innebærer å kunne komme i ….

Familieeide selskaper.

Virksomheter må profesjonaliseres uavhengig

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA