Odd Henriksen er ansatt som Utviklingsdirektør i Bodø kommune

Motiveres du av strategisk lagarbeid og fremtidsrettet samfunns- og næringsutvikling?

 

Odd hentes fra Stortinget for å bli utviklingsdirektør i Bodø

 

Odd Henriksen er ansatt som ny kommunaldirektør for Næring- og utvikling i Bodø kommune.

 

Stortingspolitiker Henriksen (Høyre) overtar dermed rollen Grete Kristoffersen har hatt. 

 

Han er tidligere ordfører i Fauske kommune og har også fartstid fra NHO Nordland, som regiondirektør.

 

Henriksen har representert Nordland på Stortinget siden 2013.

 

I tillegg har han også vært daglig leder i Galvano Tia AS og daglig leder i Sjøfossen Næringsutvikling AS.

 

– Vi er svært fornøyde med å få en kapasitet som Odd Henriksen til Bodø kommune, sier rådmann Rolf Kåre Jensen.

 

 Odd Henriksen starter i sin nye jobb 1. november.

 

 

Bodø er kåret til Norges mest attraktive by. Først og fremst fordi vi er svært offensive, gode på samhandling og fordi vi stadig utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4000 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra - hver dag! Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.

UTVIKLINGSDIREKTØR i Bodø kommune

 

Nyskapende – Strategisk – Samarbeidsorientert

 

I Bodø kommune har vi nå ledig 100 % fast stilling som Utviklingsdirektør (kommunaldirektør for Nærings- og utviklingsavdelingen).  

Bodø er blant landets raskest voksende byer og passerte nylig 50 000 innbyggere. I de siste årene har Bodø fått mye oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Dette skyldes at Bodø kommune er i front når det gjelder utvikling av våre tjenester og tilrettelegging for næringsvirksomhet, og er sentral i gjennomføringen av en rekke ambisiøse utviklingsprosjekter i tett samarbeid med hele byregionen.

I 2016 ble vi kåret til Norges mest attraktive by og har høstet anerkjennelse for vårt strategiske planarbeid, boligsosiale arbeid, velferdsteknologi og byutvikling. Bodø ønsker å være en smart og varm by, og kommunen vektlegger digitalisering av offentlige tjenester og utvikling av en rekke smarte løsninger. Samtidig har folkehelse, mangfold, det grønne skiftet, kultur og livskvalitet svært høy prioritet i alt vi gjør.

Om stillingen:

Utviklingsdirektøren leder en kompetent og mangfoldig utviklingsorganisasjon. Nærings- og utviklingsavdelingen ble etablert våren 2015 og består i dag av 25 dyktige medarbeidere. Kraftsamlingen i et så stort fagmiljø har vist seg å være både nyttig og effektivt for å sikre et strategisk og helhetlig fokus på planarbeid og samfunns- og næringsutvikling. Tverrfaglighet bidrar også til solid gjennomføringskraft i større utviklingsprosjekter i og for Bodø-samfunnet. Avdelingen har tre seksjoner med egne ledere: Plan og samfunn, Næring og etablering og Utvikling og innovasjon.

Utviklingsdirektøren er sentral i et målrettet og konstruktivt samspill mellom næringslivet, kunnskapsmiljøene og kommunen - og mellom politikk og kommuneadministrasjon.

Sentrale oppgaver er:

 • Ledelse av Nærings- og utviklingsavdelingen mht strategi, økonomi og personell.  
 • Aktivt tilrettelegge for næringsutvikling, etablering, gründervirksomhet og økt sysselsetting, samt utvikling og gjennomføring av tiltak i Strategisk næringsplan.
 • Drive by- og samfunnsutvikling, herunder utvikle og posisjonere Bodø i samarbeid med sentrale miljøer.
 • Utforme kommunens planstrategi, samfunnsdelen og øvrig planarbeid i samarbeid med andre avdelinger.
 • Lede strategisk plan- og utviklingsarbeid innen folkehelse, mangfold, boligpolitikk, miljø og naturvern, samt transport- og samferdsel.
 • Frembringe fakta, saksfremlegg og beslutningsunderlag for politisk og administrativ ledelse.
 • Samhandle med og understøtte politisk ledelse.
 • Bygge nettverk med viktige beslutningstakere og samarbeidspartnere - nasjonalt, regionalt og lokalt.
 • Delta i utviklingen av Bodø kommune som helhet.
 • Deltakelse i rådmannens ledergruppe.
 • Utvikle strategiske prosjekter for Bodø-samfunnet og arbeide med finansiering av disse.
 • Være faginstans for interkommunalt samarbeid og næringsutvikling.

Utviklingsdirektøren er en del av kommunens toppledergruppe og rapporterer til rådmannen.

Kompetansekrav:

 • Relevant utdanning på masternivå fra universitet eller høyskole
 • Solid ledererfaring fra større offentlige eller private organisasjoner
 • Erfaring og dokumenterte resultater fra plan- og utviklingsarbeid 
 • Solid kunnskap om offentlig forvaltning og grensesnittet administrasjon og politikk
 • God forståelse for teknologi, digitalisering og fremtidsrettede tjenester i kommuner og samfunn
 • Dokumenterte sterke kommunikasjons- og samarbeidsevner

Personlige egenskaper:

 • Må kunne identifisere seg med Bodø kommunes visjon og verdier
 • Evne til strategisk og helhetlig ledelse
 • Resultatorientert, med evne til å mobilisere kompetente team og eksterne nettverk
 • Handlekraft, stor arbeidskapasitet og solid gjennomføringsevne                
 • Solid relasjonskompetanse med evne til samhandling på tvers i en stor og kompleks organisasjon
 • Løsningsorientert, med evne til å skape tillit, motivere og inspirere

Vi tilbyr:

Vi tilbyr en av de mest spennende stillinger innenfor samfunns- og næringsutvikling i nord. Du vil arbeide med strategiske viktige oppgaver og prosesser - med stor samfunnsmessig betydning, oppmerksomhet og innflytelse både administrativt og politisk. Sammen med dyktige medarbeidere vil du bli sentral i videreutviklingen av Bodø som en naturlig hovedstad i nord.


Vi tilbyr også gode forsikrings- og pensjonsordninger, lønn etter avtale og fokus på kompetanseutvikling.

vis du ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med rådmann Rolf Kåre Jensen (tlf 415 09 430) eller vår rådgiver Rune Frøyslie i De4 (tel 402 82 150). Han tar også i mot henvendelser som ønskes holdt konfidensielt for kunden i en innledende fase. Benytt elektronisk søknadsskjema. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Det gjøres oppmerksom på at kandidater av særskilte hensyn kan søke om å bli unntatt offentlighet i søkerprosessen. Ingen kandidater offentliggjøres uten at vedkommende opplyses om dette på forhånd.   

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA