Svein Thore Jensen er ansatt som Assisterende skolesjef i Lillehammer kommune

Svein Thore Jensen er i dag rådgiver hos Fylkesopplæringssjefen i Oppland.

 

Lillehammer er en moderne by som samtidig har fått utmerkelser for sin arkitektur og bevaring av opprinnelig bebyggelse i gågata. Nasjonalt og internasjonalt er Lillehammer mest kjent for å ha arrangert de 17. Olympiske vinterleker i 1994.
Byen ved Mjøsa er en vinter- og kulturby, og huser blant annet Norsk Litteraturfestival og Dølajazz, men aller mest er nok Lillehammer kjent som vinterby. Byen og regionen har stor arrangementskompetanse, særlig med tanke på nasjonale og internasjonale idrettsarrangement. Lillehammer har et stabilt innlandsklima og et fantastisk turterreng for både sommer- og vinteraktiviteter. Innbyggerne teller over 27.000, og kommunen har en utstrekning på 477 km2, mens Lillehammer-regionen (Lillehammer, Øyer og Gausdal) har nær 40. 000 innbyggere. Byen er vertskommune for Sykehuset Innlandet – Lillehammer, fylkesmannsembetet og fylkesadministrasjonen, og har gode kommunikasjonsforbindelser til jernbane, buss og flyplass.

 

Assisterende Skolesjef i Lillehammer kommune

 

Grunnskole er en del av sektor for oppvekst, utdanning og kultur. Tjenesteområdet har over tid hatt et særlig fokus på grunnleggende ferdigheter, mestring og inkludering. Vi er opptatt av at utviklingsarbeid skal være forskningsbasert. Grunnskole har fokus på å utvikle en resultatorientert kultur hos skoleeier, skoleledere og lærere. I sektoren er det et utstrakt samarbeid mellom tjenestene for å gi et samordnet tilbud til barn og unge

 

ASSISTERENDE SKOLESJEF

Stillingen som assisterende skolesjef er nyopprettet, og du vil inngå som sentralt medlem i skolesjefens lederteam. Enheten består av åtte barneskoler, to ungdomsskoler, en kombinert barne- og ungdomsskole og PPT.

 

Hovedoppgaver

 • Skolesjefens faste stedfortreder
 • Oppfølging av økonomiforvaltning, herunder budsjett og rapportering
 • Saksbehandling og politisk saksforberedelse, særlig viktig med god skriftlig fremstillingsevne
 • Informasjons-, veilednings- og utviklingsoppgaver overfor skolene
 • Bidra til kvalitets- og kompetanseutvikling i skolene

 

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en kandidat med følgende egenskaper:

 • Er løsningsorientert, målbevisst, prosessorientert og beslutningsdyktig
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Har en lederfilosofi basert på åpenhet, respekt og tydelighet
 • Er resultatorientert og har god økonomisk forståelse
 • Har stor arbeidskapasitet
 • Har en helhetlig og systemisk tilnærming til utfordringer
 • Er utviklingsorientert, og har høye ambisjoner på vegne av skolene
 • Gode formidlings- og samhandlingsevner samt evne til aktiv deltakelse i utadrettet virksomhet
 • Resultatorientert arbeidsform

 

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

 

Utdanning

 • Høgskoleutdanning med pedagogikk og ledelse

 

Erfaring:

 • Erfaring fra ledelse, fortrinnsvis innen skoleverket og god kunnskap om skole

Vi kan tilby:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø.
 • Lønn etter avtale.
 • God forsikring og pensjonsordning

 

For nærmere informasjon ta kontakt med Rune Frøyslie, tel 402 82 150, i De4 Search & Consulting AS.

 

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA