Rektor i Værøy kommune er ansatt

BIANCA HALVORSEN er ansatt som ny Rektor / Skolefaglig ansvarlig i Værøy kommune.

 

------

 

 

Vil du smake på betydningen av «samfunnsrolle og samfunnsansvar» - da er dette muligheten!

Værøy er den nest ytterste av Lofotkommunene med ca. 780 innbyggere, plassert i havgapet mellom Røst og Moskenes. Øya er et eldorado for deg som er glad i friluftsliv til vanns og til lands, med spektakulære fjell som er forholdsvis enkle å bestige. Her har kunstnere som Theodor Kittelsen og Karl Erik Harr latt seg inspirere, og det polare lyset inviterer til fotografering. Værøy har dessuten en svært spesiell kulturhistorie knyttet til unike fangst- og mattradisjoner. Ørn ble fanget med hendene og lundefugl med garn og hund fram til 1950-tallet. Et kreativt næringsliv med prisvinnende matprodukter er i dag med på å sette Værøy på kartet.
Værøy er et produktivt og livskraftig samfunn. Om lag 90 % av befolkningen bor på tettstedet Sørland. Her finner man butikkene, fiskemottakene, bilverksted og det meste av servicetilbud i kommunen. På nordsiden av øya ligger Lofotens eldste kirke og et skolemuseum. Værøy har 10-årig grunnskole med ca. 100 elever og full barnehagedekning.
Kommunen har daglig båt- og helikopterforbindelse med Bodø, og ukentlig båtforbindelse med Moskene

 

REKTOR / Skolefaglig ansvarlig

 

Skolen har 83 elever, og enheten har totalt 25 ansatte, herav 15 pedagogisk personale, 6 assistenter, 2 SFO, og 1 merkantilt ansatt.  

Vår visjon er «Et godt sted som gir næring til læring» med disse 4 kjerneområdene;

-          Motiverte elever

-          Dyktig fagpersonale

-          Foreldreengasjement

-          Godt samspill skole-hjem

Du får en veldig synlig og sentral rolle på vår vakre øy. Vil du smake på betydningen av «samfunnsrolle og samfunnsansvar» - da er dette muligheten! Det er vanskelig å tenke seg en mer komplett rolle som pedagogisk og administrativ leder. Du vil i et mindre format få fullt skolesjefs ansvar, i kombinasjon med rektor-stillingen.

 

Skolefaglig ansvarlig på kommunenivå;

Du har en sentral plass i kommunens lederteam med totalansvar for faglig og ressursmessig utvikling av skolesektoren. Blant annet innebærer det -

 • Utvikling av skolen pedagogisk og som organisasjon
 • Kompetanseutviklingsprogrammer
 • Saksforberedelser til kommunestyre og andre organ, og tilstede ved kommunestyremøter, og andre møter som rådmannen mener det er hensiktsmessig at skolefaglig ansvarlig deltar i
 • Skolefaglig rapportering, budsjettansvar
 • Faglig ansvar for enkeltvedtak om spesialundervisning

 

Som Rektor er dette de hovedområdene du vil ha ansvar for;

 • Pedagogisk ansvarlig
 • Organisering av undervisningen
 • Personalansvar, rekruttering, kompetanseutvikling
 • Elever med særskilt behov
 • Skole-hjem samarbeid
 • Samarbeid med enheter utenfor skolesektoren
 • Økonomi, innkjøp, skolebygg

 

Kandidatprofil.

Vi tenker at du er god til å prioritere og skape gode prosesser med faglig dyktige og motiverte medarbeidere.
Du må ha fullført og bestått høyere skolefaglig utdanning.
Vi vil ikke sette krav til at du har skoleleder-erfaring men du må ha stor arbeidskapasitet, og være kompetent og motivert for å ta en overordnet lederrolle.
Du må «brenne for» god skolefaglig utvikling, klasseledelse, samspill hjem-skole, og samspill med ytre enheter.

Relasjonelle og kommunikative ferdigheter i møte med elever, ansatte og foreldre, og tørre å være en tydelig og besluttsom leder som setter læring i fokus og som stiller krav til opplæringen som gis.


For nærmere samtale kan du ta kontakt med Assisterende rådmann Hege Tangen Christensen på telefon 754 20 604, eller vår rådgiver Rune Frøyslie tel 402 82 150.

 

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA