Leder BYGGESAK i Bodø kommune er ansatt

LEDELSE – TEKNOLOGI – KUNDEKVALITET

 

 

 

 

 

 

 

Bodø kommune

Bodø er kåret til Norges mest attraktive by. Først og fremst fordi vi er svært offensive, gode på samhandling og fordi vi stadig utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4000 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra - hver dag! Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.
 

LEDER BYGGESAK i Bodø kommune

 

BYGGESAK har ansvaret for behandling av bygge-, delings-, klage og ulovlighetssaker etter plan- og bygningsloven. Tilsyn inngår som del av kontorets arbeidsområde. God informasjon og veiledning er en sentral del av byggesakskontorets oppgaver. I tillegg har kontoret ansvar for saker etter lov om eierseksjonering. Det er 12 ansatte med sterk kompetansebakgrunn som sivilingeniører, ingeniører og jurister.

Det er stor byggeaktivitet i Bodø. Det gir byggesakskontoret mange viktige og spennende oppgaver. Kontoret behandler ca. 500 byggeprosjekter pr år, og tjenestene er selvfinansierte.

Kommunen har startet arbeidet med utvikling av digitalisert løsning for eByggesak i samarbeid med leverandør for å få fram markedets beste løsning. Det er tilsatt prosjektleder til dette arbeidet. Fokus er rettet mot effektiv og rask saksbehandling. Løsningen skal gi grunnlag for digitaliserte søknadsløsninger i bredt samspill med ulike aktører.

Avdelingen inngår i TEKNISK avdeling som med sine 200 medarbeidere jobber med spennende byutviklingsoppgaver, og består av 6 enheter; Byggesak, Byplan, Geodata, Plan- og utbygging, Forvaltning, og Drift og produksjon. Du vil rapportere til Kommunaldirektør Teknisk, og du inngår i direktørens lederteam.

Som leder vil du ha helhetsansvar for avdelingen, økonomi og personal, og utøvelsen av det faglige i avdelingen. Det er i utviklingsperspektivet vi søker en leder, for utvikling av den fremtidige digitale hverdagen i møte med våre innbyggere og næringsliv.

Du må ha sterk endringsvilje, og god forståelse for vår hverdag som ofte kan være krevende.

 

Kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå, fortrinnsvis på masternivå
  • God faglig kompetanse og forståelse for samspillet mellom fag og politikk
  • Kjennskap til relevant lovverk og forskrifter for vårt område
  • Ledererfaring fra kompetanseenheter, og relevant praksis fra offentlig og privat virksomhet
  • God kommunikasjonsevne, både muntlig og skriftlig

 

Personlige egenskaper

  • Utviklingsorientert
  • Ønsker å jobbe i team og bidra i utvikling av nye arbeidsformer
  • Støttende og motiverer og inspirerer dine medarbeidere
  • Kreativ og samarbeider godt på tvers i og mellom av avdelinger
  • Målorientert og utøver tydelig ledelse

 

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.

 

For nærmere informasjon kan du kontakte Knut Andreas Hernes, Kommunaldirektør, mobil: 900 19 506, eller vår rådgiver Rune Frøyslie, mobil 402 82 150. Henvendelser til vår rådgiver vil behandles konfidensielt.

 

SØKNADSFRIST;                               1. juni 2017

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA