KOMMUNALDIREKTØR UTBYGGING OG EIENDOM, Bodø kommune er ansatt

Bodø er kåret til Norges mest attraktive by! Bodø kommune står ovenfor store og viktige oppgaver knyttet til nærings- og samfunnsutvikling i årene fremover. Byen vokser, har passert 50.000 innbyggere og befinner seg i en offensiv byutvikling. Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø og mulighet for kompetanseutvikling. Vil du, sammen med over 4000 ansatte, være med å bygge byen vår?

 

TOVE BUSCMANN-RISE er ansatt som kommunaldirektør utbygging og eiendom i Bodø kommune. Hun kommer fra stillingen som HR-sjef i Salten Kraftsamband / SKS og har meget lang og relevant ledererfaring.

 

 

Er du klar for Nord-Norges mest attraktive stilling innen eiendomsområdet?

KOMMUNALDIREKTØR EIENDOM

Bred ledererfaring – Eiendom utbygging og drift - Utviklingsorientert

«Attraktiv hovedstad i Nord» er Bodø kommunes nye visjon, og ett av hovedmålene er 70 000 innbyggere innen 2030.

Vi skal i den kommende 4 års periode bygge for 3,2 Mrd NOK, og en helt ny bydel skal planlegges. Du vil få hovedansvaret for dette innovative arbeidet og lede en kompetent enhet med 181 ansatte fordelt på Prosjektseksjonen, Utvikling- og eiendomsseksjonen, og Driftsseksjonen. I tillegg kommer stabsfunksjoner i tilknytning til kommunaldirektøren. Avdelingen forvalter til sammen ca. 256 000 m2 bygningsmasse til en markedsverdi av ca. 5 milliarder kr; alt fra barnehager, skoler og sykehjem/helseinstitusjoner til idrettsanlegg, administrasjonsbygg og en rekke andre bygg.

Stillingen krever et sterkt organisasjonsmessig engasjement, solid rolleforståelse og en evne til å skape begeistring og effektiv samhandling både internt og eksternt. Som medlem av rådmannens lederteam er det viktig at du har helhetstenkning.

Stillingen har en særlig sentral plass i Bodø kommunes utvikling, og du vil få betydelig påvirkning på utvikling av hovedstadskommunen i Nord.

Kandidatprofil

Den riktige kandidaten har bred ledererfaring, gjerne også fra offentlig sektor.

Fagenhetene holder høyt faglig nivå, og det er naturlig at kandidaten har erfaring fra ledelse av kompetanseenheter, gjerne inne bygg og eiendomsområdet. Enheten skal sørge for at Bodø kommune har en fremtidsrettet strategi for utvikling av eiendomsmassen i tråd med mål og planer for organisasjonen. Som leder for enheten har du ansvaret for daglig drift og sørge for at tjenester leveres i samsvar med behov, avtale og kvalitetskrav.

Det er viktig at du har operativ ledererfaring, du må være utviklingsorientert og kan vise til konkrete resultater. Dine personlige egenskaper har forankring i det rasjonelt analytiske, med fokus på fakta og grundighet i prosesser og beslutninger. Du er tydelig og drivende i gjennomføring av beslutninger, og har liten sans for omkamper. Du har vært ute «vinternetter» før, og er robust til å stå i situasjoner og dilemmaer, også når media er tilstede. Du må være utadvendt og ha evne til å uttrykke deg muntlig og skriftlig.

Menneskelederen i deg ser etter potensial og muligheter hos de du leder, du utforsker og utfordrer og du leder gjennom tydelige mål, oppfølging og tilbakemeldinger. Du har praksis for å være konsekvent og forutsigbar, og utøver lederrollen på en tillitsskapende måte, både internt og eksternt.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Rådmann Rolf Kåre Jensen, tel 415 09 430, eller vår rådgiver Rune Frøyslie, tel 402 82 150.

Søknad sendes elektronisk, SEND SØKNAD. Søknadsfrist er 29. januar 2017.

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA