Konsulenter

RUNE FRØYSLIE, Daglig leder

RUNE FRØYSLIE, Daglig leder

Rune har gjennom de siste 14 årene jobbet som lederrådgiver og konsulent innenfor rekruttering og leder- og organisasjonsutvikling. Han har bred erfaring med rekruttering av ledere og spesialister til privat sektor, NGO'er, og i offentlig sektor. Innenfor lederstøtte og coaching har Rune bredde i erfaring med prestasjonsutvikling og prestasjonskulturer, verdibasert lederskap, strategiprosesser og snuoperasjoner. Hans nordnorske direkte og vennskapelige væremåte er bare sånn han er. Rune er utdannet økonom/revisor, og coach fra Erickson. Se hans LinkedIn-profil for nærmere info.

Konsulenttjenester:

 • Rekruttering av ledere og spesialister
 • Utvikling av ledergrupper og team
 • Lederprogrammer, verdibasert ledelse og prestasjonskultur
 • Lederstøtte, coaching og individuell ledertrening
 • Rekruttering av styremedlemmer og evaluering av styresammensetning
 • Evaluering av lederteam (Management audit)
 • Strategiprosesser i lederteam og styre

Les mer

BERTIL ZAHL, Konsulent

BERTIL ZAHL, Konsulent

Bertil har jobbet i mer enn 30 år som konsulent, både som internkonsulent og som selvstendig næringsdrivende, i hovedsak som selvstendig næringsdrivende. Han har erfaring fra et vidt spekter av organisasjoner, både i private og offentlige virksomheter. Som prosesskonsulent har han erfaring fra svært mange områder og problemstillinger, eksempelvis strategiutvikling, lederutvikling, konfliktløsning mv. Han er utdannet fra Hærens Krigsskole og har en master i Praktisk kunnskap med tema "Beslutningsprosesser og demokrati". Se hans LinkedIn-profil for nærmere info.

Konsulenttjenester:

 • Rollen som prosesskonsulent, stå i prosessen, styre under veis for å håndtere komplekse situasjoner. Denne rollen er anvendbar i alle organisasjoner uten å besitte dybdekompetanse innenfor faget.
 • Verdibasert ledelse.
 • Prosjektmedarbeider.
 • Rekruttering.
 • Skape relasjoner, trygghet, tillit og stemning.
 • Organisasjonsanalyser.
 • Konfliktløsning og – forebygging.
 • Håndtere følsomme problemstillinger (krever ofte klar konkretisering og full åpenhet).
 • Bruk av kreative/analytiske arbeidsformer.
 • Markedsrelasjoner/salg.

Les mer

STEINAR JAKOBSEN, Forteller & Konsulent

STEINAR JAKOBSEN, Forteller & Konsulent

Steinar har jobbet i 32 år med utvikling av mennesker og små og store organisasjoner, både offentlige og private.

Han bruker fortelling som kommunikasjonsverktøy til å motivere, inspirere, overføre kunnskap, underholde og til å skape entusiasme i endringsprosesser. Han er utdannet torsketungskjærer, økonom og har studert fortellerkunst.

Konsulenttjenester:

 • Prosesskonsulent. Skape entusiasme, involvering. Fra ord til handling.
 • Teamutvikling – skape gode lag.
 • Lederutvikling.
 • Utvikle virksomhetens fortelling.
 • Dokumentere den tause og skjulte kunnskap som er viktig for virksomheten.
 • Kreativ problemløsning, kreativ samhandling.
 • Konfliktløsning
 • Inspirasjonsforedrag: Den glade organisasjon.

Se websiden for nærmere info. Klikk på "Les mer".

Les mer

DAG VADLA, Konsulent/Psykolog

DAG VADLA, Konsulent/Psykolog

Dag er partner i De4 Search & Consulting AS, og samarbeider med TROLLFJORD i oppdrag.

Dag har ledet små og store endringsprosesser i offentlig sektor og private virksomheter og drevet organisasjons - leder og teamutviklingsprosesser Norge, ellers i Skandinavia, i England, Tyskland, USA, Midtøsten og Afrika.

Han arbeider nå bl.a. med organisasjonsundersøkelser, management audit, forretningsutvikling, utvikling og veiledning av ledere, teamutvikling, coaching, endringsledelse, salgstrening, forhandlingsstrategier, kontraktsforhold, samarbeide mellom selskaper og allianseavtaler. Han har arbeidet mye med strategi, utvikling og implementering av kjerneverdier samt kulturbygging.

Dag er sertifisert på diverse utviklingsverktøy - blant andre: OPQ 32, OAK PX, Ravens matriser, Hogans suite, Jungs Type Indikator med teamkompasset, Cattell 16 PF, Team Management Profile og Valuesdriven Leadership.

Dag har siden 1986 ledet konsulentavdelinger bestående av opptil syv personer.

Konsulenttjenester:

 • Organisasjonsundersøkelser
 • Lederutvikling og ledertrening
 • Teamutvikling
 • Coaching
 • Strategiutvikling, utvikling og implementering av kjerneverdier samt kulturbygging.
 • Management audit
 • Forretningsutvikling
 • Forhandlingsstrategier
 • Kontraktsforhold, samarbeide mellom selskaper og allianseavtaler

  Dag er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi MNPF. Arbeidsspråk norsk og engelsk.

Les mer

HANS HOLMEN, Konsulent

HANS HOLMEN, Konsulent

Dag er partner i De4 Search & Consulting AS, og samarbeider med TROLLFJORD i oppdrag.

Hans har mange års erfaring som toppleder i norske, nordiske og internasjonale virksomheter. I sine lederroller innen bransjer som service, tjenesteyting, handel, logistikk, industriell produksjon og reiseliv har Hans jobbet med nyetablering, ekspansjon, omstruktureringer og organisasjonsutvikling. Han har lang erfaring med å jobbe blandt og med ulike kulturer og nasjonaliteter.

I De4 jobber hans med rekruttering av toppledere, mellomledere og spesialister innen et bredt felt av bransjer og organisasjoner. Med sin egen, omfattende, praktiske ledererfaring kombinert med coaching-kompetanse er Hans også en trygg samtale- og samarbeidspartner for ledere som ønsker støtte i deres små og store daglige utfordringer.

Konsulenttjenester:

 • Rekruttering
 • Executive Search & Selection
 • Finalevurderinger
 • Lederstøtte
 • Coaching
 • Lederutvikling
 • Ledertrening
 • Organisasjonsutvikling
 • Management for hire
Hans er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og Profesjonell Coach fra Erickson College

Les mer

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA