NESO MELLOMLEDERPROGRAMMET

Første samling i NESO MELLOMLEDERPROGRAMMET ble gjennomført mandag 30.mai til torsdag 2.juni. Tilsammen 15 deltagere fra nord-norske entreprenører deltar i programmet. Samlingene holdes over 3 hele dager, med arbeid fra 08 -18 de 2 første dagene og 08 - 14 siste dagen.

Totalt 3 samlinger og oppfølging med coach mellom samlingene er det deltagerne får med seg.

Det faglige fokuset settes på mellomleder-rollen i bygg/anleggsvirksomheter, Prosjektledere, Byggeplassledere, Anleggsledere, Logistikk/lageransvarlige, HMS-ansvarlige, Kalkulatører, osv.  Fagtemaene er mange og spenner fra verdibasert ledelse, situasjonsbestemt ledelse, coachingbasert ledelse, osv.

Samlingene er satt opp i en struktur som gir deltagerne mye rom for diskusjoner i små grupper, og plenumsdrøfting av tema. Det er avgjørende for læringsprosessen at utvekskling av erfaringer og meninger får stort rom.

Tilbakemeldingene fra samlingen tilsier at det var en svært fornøyd gjeng som reiste hjem fra Tromsø på torsdag ettermiddag, og trolig var de passe slitne også :)

Neste samling er i september 2016, mye spennende lederoppgaver skal utføres før neste samling!

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA