De4 inngår rammeavtale med Salten Innkjøp på rekruttering

De4 Search & Consulting AS vant rammeavtalen med Salten Innkjøpstjenester på rekruttering av ledere til alle Salten-kommuner og Øksnes kommune i Vesterålen. I tillegg vant De4 avtalen om rekruttering av ingeniører til deler av området.

Rune Frøyslie, ansvarlig partner i De4 for avtalen, er særdeles fornøyd med å ha vunnet denne kontrakten. Det var hard konkurranse fra til sammen 9 konsulentselskaper, og når vi vant kontrakten mener vi dette er en bekreftelse på vår metodiske arbeidsform i disse viktige rekrutteringsprosessene.

Avtalen trer i kraft umiddelbart og første oppdrag er allerede på plass, Bodø kommune skal rekruttere ny HR-Sjef.

For nærmere informasjon om vår metodiske arbeidsform i rekrutteringsprosesser kan du ta kontakt med partner Rune Frøyslie, tel 4028 2150.

De4 Search & Consulting AS og TROLLFJORD consulting har et landsdekkende samarbeid.

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA